Välj en sida

Förbättrad operativ effektivitet, ökad automatisering av viktiga affärsprocesser och förbättrad kundnöjdhet är några av de effekter som uppstår i företag som aktivt arbetar med den digitala transformationen. I diagrammet framgår resultatet av en undersökning KPMG gjorde 2016.

I rapporten pekas på hur digitaliseringen har skapat en motsättning inom många företag. Trotts att många organisationer är medvetna om utvecklingen inom digitala lösningar och de positiva effekt de kan ha så är de flesta företag långsamma med att fullt ut ta sig an digitaliseringen. Resultatet i KPMGs undersökning visar också att företag måste ta sig an ny digital teknik de närmsta åren om de inte ska fortsätta vara relevanta för sina kunder. Trotts detta står många företag inför stora utmaningar med digitaliseringen. Det största hindret är brist på strategi för att hantera digitaliseringen, begränsningar i IT-system och ett kulturellt motstånd i organisationen.

Vilka utmaningar står din organisation inför? Ta hjälp av en digitaliseringscoach för de första stegen på er digitala resa. Det är kostnadsfritt och målsättningen är att efter konsultation av en coach initierat minst ett projekt för er digitala resa.

Kontakta oss för att få mer information om digitaliseringscoacherna.

 

%d bloggare gillar detta: