Välj en sida

Vad är första steget för att ditt företag ska bli lite mer digitala? Ta hjälp av en digital coach för att identifiera era utmaningar och komma igång med ett första projekt. Våra coacher är erfarna experter yrkesverksamma inom digitalisering, affärsutveckling och organisationsutveckling. Tillsammans med er gör de en genomlysning av ert företag och hjälper till med en plan för hur just ditt företag kan komma igång. Fokus ligger på ditt företag ska börja ta konkret steg och ha en aktiv plan för det.

Projektet finansieras av Tillväxtverket, vilket gör att deltagandet är kostnadsfritt. Det finns inget säljerbjudande kopplat till coachningen, utan detta är en utbildnings och utvecklingsinsats som syftar till att stärka små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin i Östergötland. Genomförare är RISE SICS East, Science Park Mjärdevi och Norrköping Science Park.

%d bloggare gillar detta: