Välj en sida

Digitalisering av industrin

”Svenska små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin riskerar att konkurreras ut om de inte snarast påbörjar en digitalisering av sina verksamheter.”

Industrins digitala värdekedjor

Hela tillverkningsindustrin står inför en stor omdaning i den pågående digitaliseringsprocessen. Digitaliseringen kommer att ge möjlighet till helt nya produkter, processer, tjänster, arbetssätt och affärsmodeller, som automation, robotisering och digitala affärsmodeller. Digitaliseringen och den snabbt föränderliga omvärlden medför även risker om företag inte klarar av att anpassa sig. För att rusta östgötska företag inom sektorn startar nu projektet, ”digitaliseradittforetag.nu”, finansierat av Tillväxtverket. Projektet syftar till att stärka små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin i Östergötland. Genomförare är RISE SICS East, Mjärdevi Science Park och Norrköping Science Park, som kommer att koordinera projektet och matcha digitaliseringscoacher mot företagen. En grundtanke är att kombinera kompetens, lokala nätverk och drivkrafter för att på bästa sätt möjliggöra för våra östgötska företag att klara av att anpassa sig till den industriella revolutionen som just nu pågår för fullt.

Vad erbjuder projektet?

Digitalisering omfattar många områden. Projektet erbjuder en rad aktiviteter för deltagande företag. Digitaliseringscoacher som tittar på unika lösningar för ditt företag kombineras med breddad kunskap i föredrag eller workshops. Deltagande i projektet är kostnadsfritt. Vill du veta mer eller diskutera hur ditt företag kan delta? Kontakta oss via formuläret nedan.

Vi som står bakom projektet

Regeringskansliet har gett Tillväxtverket i uppdrag att göra extra insatser kring digitalisering av svenska företag inom tillverkningsindustrin. I Östergötland genomförs insatsen i ett sammarbeta mellan forskningsinstitutet SICS East, Science Park Mjärdevi och Norrköping Science Park. Projektet pågår till 15 juni 2017. Läs mer ->

Anlita våra kostnadsfria digitaliseringscoacher

Vad är första steget för att ditt företag ska bli lite mer digitala? Ta hjälp av en digital coach för att identifiera era utmaningar och komma igång med ett första projekt. Våra coacher är erfarna experter yrkesverksamma inom digitalisering, affärsutveckling och organisationsutveckling. Tillsammans med er gör de en genomlysning av ert företag och hjälper till med en plan för hur just ditt företag kan komma igång. Fokus ligger på ditt företag ska börja ta konkret steg och ha en aktiv plan för det. Läs mer ->

Målet är att öka er lönsamhet, kvalitet och konkurrenskraft

Förbättrad operativ effektivitet, ökad automatisering av viktiga affärsprocesser och förbättrad kundnöjdhet är några av de effekter som uppstår i företag som aktivt arbetar med den digitala transformationen. Läs mer ->

Vill du veta mer? Hör av dig till oss.